Cách cài đặt Monkey Junior trên thiết bị di động

Hiện tại chương trình được chạy trên các thiết bị dùng hệ điều hành Android và iOS. Truy cập App Store (đối với các máy chạy iOS) hoặc Google Play hay CH Play (đối với các máy chạy Android) và tìm kiếm với từ khoá "Monkey Junior". Sau đấy bạn chọn biểu tượng chú khỉ đang đọc sách rồi tải và cài đặt chương trình.

Hiện tại chương trình Monkey Junior được chạy trên các thiết bị dùng hệ điều hành Android và iOS. 

Truy cập App Store (đối với các máy chạy iOS) hoặc Google Play hay CH Play (đối với các máy chạy Android) và tìm kiếm với từ khoá Monkey Junior. Sau đấy bạn chọn biểu tượng chú khỉ đang đọc sách rồi tải và cài đặt chương trình.

Chi tiết bạn có thể tham khảo ở đây:

Hướng dẫn tải và cài đặt chương trình Monkey Junior với các máy chạy Android

Hướng dẫn tải và cài đặt chương trình Monkey Junior với các máy chạy iOS