Cách cài đặt Monkey Junior trên Macbook

Hướng dẫn Cách cài đặt Monkey Junior trên Macbook

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT  Monkey Junior TRÊN  TRÊN MACBOOK

(HỆ ĐIỀU HÀNH TỪ 10.9 TRỞ LÊN)

Bước 1: Truy cập http://www.monkeyjunior.vn/tai-mien-phi#desktop và ấn vào “Tải bản cài tại đây”

Hoặc truy cập thẳng vào https://itunes.apple.com/app/id1133076609?mt=12

 

Bước 2: Ấn vào nút View in Mac App Store. Một bảng hỏi hiện ra, bạn ấn OK

Bước 3: Nút Open hiện lên ở dưới biểu tượng của chương trình, bạn ấn vào Open

Lưu ý: Nếu máy bạn chưa đăng nhập App Store sẽ hiện lên bảng hỏi password, bạn vui lòng điền mật khẩu tài khoản App Store cá nhân của bạn.

Nếu Apple yêu cầu xác nhận thông tin thanh toán, bạn nên chọn “Không” cho loại thẻ thanh toán và điền thông tin cá nhân như được yêu cầu. Phần Mã thư tín (Postal Code/ Zip Code) của Việt Nam bạn điền 70000 hoặc 84004.

Bước 4: Nút Install hiện lên, bạn ấn vào nút Install. Chương trình Monkey Junior sẽ được cài vào trong thư mục Applications của máy.

 

Chúc bạn cài đặt thành công!