Monkey Junior chạy trên những thiết bị nào?

Monkey Junior có thể chạy trên điện thoại, máy tính bảng của 2 hệ điều hành Android và iOS. Bạn có thể tải và cài Monkey Junior trên Google Play, App Store hoặc Amazon Store bằng cách tìm kiếm với từ khoá “Monkey Junior”.

Monkey Junior có thể chạy trên điện thoại, máy tính bảng của 2 hệ điều hành Android và iOS. Bạn có thể tải và cài Monkey Junior trên Google Play, App Store hoặc Amazon Store bằng cách tìm kiếm với từ khoá “Monkey Junior”.

Ngoài ra, Monkey Junior có thể chạy trên máy tính bàn, laptop chạy win 7 trở lên, máy Macbook hệ điều hành 10.9 trở lên.

Chi tiết cách tải và cài đặt Monkey Junior bạn có thể xem hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn tải và cài đặt chương trình Monkey Junior với các máy chạy Android

Hướng dẫn tải và cài đặt chương trình Monkey Junior với các máy chạy iOS


Hướng dẫn cài đặt Monkey Junior trên máy tính bàn, laptop


Hướng dẫn cài đặt Monkey Junior máy Macbook