Tôi có thể chạy chương trình MONKEY JUNIOR khi không kết nối Internet được không?

Được. Bạn cần kết nối với Internet để tải gói nội dung học về. Sau khi việc tải hoàn tất, bạn có thể tiến hành học các bài học mà không cần dùng đến Internet nữa.