Monkey Junior gồm có những nội dung dạy nào?

Monkey Junior tập trung vào 2 mạng nội dung: dạy phát âm (phonics) và dạy “đọc nguyên từ” (whole words). Hiện tại chúng tôi có 220 luật phát âm, mỗi luật phát âm có hơn 10 từ, mỗi từ đi kèm với 1 video, 1 hình ảnh và 3 cách đọc khác nhau: đọc từng âm vị, đọc toàn bộ từ chầm chậm và đọc toàn bộ từ với tốc độ bình thường. Các chữ cái được tô màu theo giọng đọc. Đồng thời, thư viện của chúng tôi gồm có trên 5000 từ, cụm từ ở nhiều các chủ đề khác nhau giúp bé học đọc nguyên từ. Thực tế chứng minh là khi bé được tiếp xúc với lượng từ vựng lớn nhất định, bé có thể dễ dàng phát triển khả năng nhận biết luật đọc theo các quy tắc của âm vị một cách rất tự nhiên.