Tặng Mã Giảm Giá Monkey Stories là VUIHOC giảm ngay 40% so với giá gốc » Kích hoạt mã giảm giá ×
Monkey Junior Cấp độ dễ dạy các bé từng từ đơn và từ ghép.

Monkey Junior Cấp độ trung bình dạy các bé đọc các câu đơn giản.

Monkey Junior Cấp độ nâng cao dạy các bé đọc các câu có cấu trúc và từ vựng phức tạp.