Sắp tới Monkey Junior có ra các ngôn ngữ khác không? Và những ngôn ngữ đấy là gì?

Chúng tôi luôn cập nhật nội dung và bổ sung các ngôn ngữ một cách thường xuyên. Hiện tại chúng tôi đang ở những giai đoạn cuối cùng để hoàn thành 4 ngôn ngữ sau: Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Pháp.