Các từ có được lặp lại ở các bài học Monkey Junior không?

Có. Theo nhiều nghiên cứu, để ghi nhớ một nội dung học thì bé cần phải xem nội dung đấy một số lần nhất định.

Do đó, trong chương trình học Monkey Junior, chúng tôi đã sắp xếp một cách khoa học các từ/cụm từ nên lặp lại ra sao để giúp bé đạt hiệu quả nhất trong việc ghi nhớ. Mỗi từ, cụm từ, câu trong chương trình được miêu tả bằng nhiều hình ảnh, video và được đọc bởi các giọng đọc khác nhau nên trong mỗi lần chơi từ đấy sẽ xuất hiện với nội dung khác nhau giúp bé không cảm thấy nhàm chán và trùng lặp.