Mỗi mã kích hoạt Monkey Junior cho phép bao nhiêu thiết bị sử dụng nội dung mua?

Mỗi mã kích hoạt cho phép sử dụng nội dung mua trên 2 thiết bị khác nhau (máy tính bảng, điện thoại…) và không nhất thiết phải cùng hệ điều hành (có thể là iOS hoặc Android).