Nếu tôi đổi máy thì máy mới của tôi có thể sử dụng chương trình Monkey Junior được không?

Được. Nếu bạn đã kích hoạt đủ 2 máy và muốn sử dụng chương trình trên máy mới, phiền bạn liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hổ trợ bạn chuyển mã kích hoạt từ máy cũ sang máy mới. Tương ứng với 02 máy bạn đã dùng, bạn có thể đổi sang thêm 02 máy khác.