Nếu tôi mua gói Monkey Junior “Tất cả các ngôn ngữ” bây giờ, tôi có thể tải nội dung các ngôn ngữ mới được bổ sung sau này được không?

Được. Và hoàn toàn không mất thêm khoản phí nào.