Monkey Junior trên Cuộc sống thường ngày VTV1

VIDEO VTV giới thiệu về phần mềm Monkey Junior cho bé học ngôn ngữ : Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Pháp....

Hãy để bé học tiếng Anh,bé học tiếng Phápbé học tiếng Việt....cùng với phần mềm Monkey Junior.