Hướng dẫn đăng nhập Monkey Stories

Sau khi mua tài khoản Monkey Stories, ba mẹ sẽ được cấp 1 tài khoản đăng nhập bao gồm tên và mật khẩu đăng nhập.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Monkey Stories

Hướng dẫn đăng nhập lần 1

Bước 1: Tải ứng dụng Monkey Stories về thiết bị rồi truy cập vào ứng dụng.

Link tải tự động : Tải Monkey Stories

Bước 2: Màn hình chọn ngôn ngữ hiện ra. Vui lòng chọn ngôn ngữ mà Ba mẹ sử dụng.

Nên chọn giao diện tiếng Việt để dễ thao tác và sử dụng

Bước 3: Sau khi chọn ngôn ngữ sẽ hiện ra màn hình Đăng ký, Ba mẹ chọn “Đăng nhập” để tiến hành đăng nhập tài khoản.

Đăng nhập Monkey Stories

Bước 4: Ba mẹ tiếp tục nhập đầy đủ thông tin tài khoản: (Ví dụ : Tài khoản: 174663zx Mật khẩu: 653xxxx81 )

Bước 5: Chọn nút Đăng nhập, Ba mẹ tiến hành các bước tiếp theo trên màn hình để bắt đầu sử dụng chương trình.

Tại bước này, sẽ có các hướng dẫn liên quan đến việc Kết nối tài khoản tới SĐT/FB/Email của người sử dụng.

Lưu ý: Bước đăng nhập lần 1 cũng chính là quá trình kích hoạt tài khoản Monkey Junior. Sau khi kết nối tài khoản với Số điện thoại/Facebook/Email thì ba mẹ có thể đăng nhập bằng số điện thoại, Facebook hoặc Email.

Trên ứng dụng Monkey, để kiểm tra thông tin tài khoản và hạn sử dụng gói học, vui lòng truy cập mục “Bố mẹ” chọn “Cài đặt” rồi chọn “Tài khoản người dùng“, tại đây ba mẹ có thể kiểm tra các thông tin như:

– Hạn sử dụng gói học

– Thông tin đăng nhập gồm email, số điện thoại, username

– Danh sách các hồ sơ (người học) đã tạo và chỉnh sửa hồ sơ học.

Ngày hết hạn của gói học được tính theo thời điểm ba mẹ đăng nhập thành công lần đầu tiên

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply