Animals – Học tiếng Anh Monkey Junior cùng Trâm Anh P1

Học tiếng Anh Monkey Junior cùng Trâm Anh chủ đề động vật Animals

Cùng học tiếng Anh Monkey Junior với Trâm Anh nhé. Hôm nay chúng mình sẽ học chủ đề động vật – Animals.

Các từ vựng tiếng Anh trong bài học này là

  • Monkey
  • Panda
  • Tiger
  • Fish

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply