Animals – Học tiếng Anh Monkey Junior cùng Trâm Anh P2

Học tiếng Anh Monkey Junior cùng Trâm Anh P2

Các bạn ơi, hãy tiếp tục học tiếng Anh Monkey Junior cùng Trâm Anh nhé.

Đây là bài học số 2 trong chủ đề học tiếng Anh Các con vật Animals.

Các từ mới trong bài:

  • Snake
  • Elephant
  • Panda
  • Fish

Các câu trong bài:

The Elephant is big.

A big panda.

Mỗi ngày Trâm Anh sẽ học 1 bài tiếng Anh với App Monkey Junior, các bạn hãy học cùng với Trâm Anh nhé.

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply